DEPATISNET
ドイツ特許商標庁DPMAの特許文書データバンク
depatisnet.dpma.de

REGISTER DPMA (旧DPINFO)
特許、商標、意匠(デザイン権)に関する情報
dpinfo.dpma.de

EPOLINE
欧州特許庁EPAの登録簿
register.epo.org

ESPACENET
欧州特許庁のデータバンクを介した世界の特許文書検索
www.espacenet.com

WIKIPATENTS
特に米国特許文書に関する広範囲の検索
www.wikipatents.com

GOOGLEPATENTS
特に米国特許文書に関する広範囲の検索
www.google.com/patents